All Courses

Periodic training in the field of health and safety for engineering and technical workers

Agnieszka Brykała

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych PL

Agnieszka Brykała

 

Bezpieczeństwo na drodze – EN

Agnieszka Brykała

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna - EN

Agnieszka Brykała

 

Praca zdalna - BHP w miejscu wykonywania pracy zdalnej o charakterze biurowym PL

Agnieszka Brykała

 

Podstawowe obowiązki pracowników delegowanych do pracy w Polsce - Prezentacja w formie PDF

Agnieszka Brykała

 

WELLBEING – moda, a może już konieczność?

Agnieszka Brykała

 

Koordynator BHP – Co warto o nim wiedzieć?

Agnieszka Brykała

 

Analiza Stanu BHP

Agnieszka Brykała

 

Wypadek przy pracy zakwalifikowany jako lekki – udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Agnieszka Brykała

 

Konsultacje BHP – kompleksowe doradztwo i wsparcie.

Agnieszka Brykała

 

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Agnieszka Brykała

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych PL

Agnieszka Brykała

 

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) na zamówienie Klienta.

Agnieszka Brykała

 

Szkolenie wstępne - Instruktaż ogólny UK

Agnieszka Brykała

 

Zagrożenia stwarzane przez wybuchowe gazy i pyły

Agnieszka Brykała

 

Pełnomocnik ds. SZBHP wg PN-ISO 45001:2018 – PL

Agnieszka Brykała

 

Ergonomia pracy przy komputerze – EN

Agnieszka Brykała

 

Karta Szkolenia Wstępnego PL/EN/UK

Agnieszka Brykała

 

Ocena ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN-N-18002 – w języku polskim

Agnieszka Brykała