Show trailer

Study time: 30
Gross price: 984.00
Currency PLN
Activities count: 0
License (mos): Unlimited

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) na zamówienie Klienta.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót. W branży, gdzie nawet najmniejsze przeoczenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, znaczenie starannie opracowanej Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) jest nie do przecenienia. Dokument ten gwarantuje nie tylko pełną zgodność z przepisami, ale też skutecznie wzmacnia bezpieczeństwo – przyczynia się do minimalizacji ryzyka wypadków oraz budowania kultury świadomości bezpieczeństwa w miejscu pracy. Co to jest IBWR? Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) to dokument, który identyfikuje zagrożenia w środowisku pracy przy określonym rodzaju prac. Opracowywana zgodnie z art. 21a ust.2 Prawa budowlanego oraz Planem BIOZ, IBWR ma na celu zapobieganie zidentyfikowanym zagrożeniom. Dlaczego należy sporządzić IBWR? Sporządzanie IBWR jest wymogiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to kluczowy element przygotowania wykonawcy do bezpiecznej realizacji zadania. Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia IBWR? Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy, lecz może być zlecony osobie z odpowiednią wiedzą i kompetencjami. Następnie kierownik jest zobowiązany zatwierdzić dokument i zapoznać z nim pracowników. Kiedy musi być opracowana IBWR? Instrukcja musi być gotowa przed rozpoczęciem prac, a pracownicy powinni być z nią zapoznani najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia. Co obejmuje cena? • Sporządzenie „szytej na miarę” IBWR, zgodnie z zakresem zleconym przez klienta. • Możliwość konsultacji ze specjalistą na każdym etapie realizacji. Jak wygląda proces sporządzenia dokumentu? Angażujemy osoby i zespoły z terenu inwestycji w proces tworzenia dokumentu poprzez konsultacje i wymianę doświadczeń. Zawartość IBWR: • Informacje ogólne dotyczące prac, cel i zakres IBWR, terminy, wymagania, miejsce i otoczenie, zagrożenia, zasady bezpieczeństwa, środki ochronne, pierwsza pomoc, postępowanie awaryjne, analiza ryzyka. • Zasoby ludzkie i techniczne, szkolenia, obowiązki pracowników. • Wykaz substancji niebezpiecznych. • Dokumenty związane z pracami. • Załączniki, w tym lista pracowników zapoznanych z IBWR. Czas realizacji ustalany indywidualnie, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Masz pytania? Skontaktuj się z nami na: bhp.e-lea@pogotowiebhp.com.pl bhp.e-lea@safety.com.pl

Gross price: 984.00 PLN

Buy course

Agnieszka Brykała

Właściciel firmy BHP Consulting

What will you learn

Comments and ratings

Page of 0
Rows:

All activities

Course don't have modules yet!