Show trailer

Study time: 16
Gross price: 220.00
Currency PLN
Activities count: 11
License (mos): 12

Periodic training in the field of health and safety for engineering and technical workers

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych EN Praca w Polsce na stanowisku inżynieryjno-technicznym to wyzwanie, które łączy innowacje z przestrzeganiem lokalnych norm bezpieczeństwa. Szkolenia okresowe BHP przeprowadzane są po to, aby przypomnieć i uaktualnić wiedzę z zakresu BHP. Ze swojego doświadczenia wiemy, że dla anglojęzycznych profesjonalistów, pracujących na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, niedostateczna znajomość języka polskiego może stanowić przeszkodę w pełnym zrozumieniu polskich standardów BHP. Dlatego stworzyliśmy szkolenie w języku angielskim, które w jasny i przystępny sposób przedstawia te zagadnienia. Cel szkolenia: Zapewnienie anglojęzycznym pracownikom inżynieryjno-technicznym dogłębnego zrozumienia polskich norm BHP, dostosowując treści do specyfiki ich pracy. Zakres tematyczny szkolenia: • Podstawowe przepisy prawne dotyczące BHP. • Obowiązki i odpowiedzialności pracodawców oraz pracowników w zakresie BHP. • Zasady udzielania pierwszej pomocy. • Znaczenie i korzystanie z środków ochrony indywidualnej. • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. • Zapobieganie wypadkom przy pracy. Czym charakteryzują się nasze szkolenia? Nasze szkolenia łączą teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, które można od razu zastosować w miejscu pracy. Dzięki interaktywnym modułom e-learningowym uczestnicy mogą uczyć się w swoim tempie, a materiały szkoleniowe są dostosowane do potrzeb anglojęzycznych pracowników w Polsce. Metodologia: Szkolenie jest przeprowadzane w formie e-learningu, co pozwala uczestnikom na dostosowanie tempa nauki do własnych potrzeb. Materiały są przedstawione w jasny i zrozumiały sposób, z licznymi przykładami i studiami przypadków. Dla kogo jest to szkolenie? Dla pracujących w Polsce pracowników anglojęzycznych, zajmujących stanowiska inżynieryjno-techniczne, którzy chcą zrozumieć lokalne normy BHP i podnieść swoje kompetencje w tym zakresie. Dlaczego warto je wybrać? Nasze szkolenie nie tylko podnosi kompetencje w zakresie BHP, ale także pomaga w zrozumieniu polskich standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu uczestnicy są lepiej przygotowani do pracy w Polsce i mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy Potwierdzenie odbycia szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie. Masz pytania? Skontaktuj się z nami na: bhp.e-lea@pogotowiebhp.com.pl bhp.e-lea@safety.com.pl

Gross price: 220.00 PLN

Buy course

Agnieszka Brykała

Właściciel firmy BHP Consulting

What will you learn

  • 1. Zrozumienie polskich przepisów BHP: Poznasz kluczowe regulacje prawne dotyczące BHP w Polsce.
  • 2. Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych: Nauczysz się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach kryzysowych, udzielać pierwszej pomocy oraz korzystać z dostępnych środków ochrony osobistej.
  • 3. Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym: Dowiesz się, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w miejscu pracy i jakie działania możesz podjąć, aby je minimalizować.

Trailer

Comments and ratings

Page of 0
Rows:

All activities

scorm

Introduction

The activity is disabled

scorm

I Module - The essence of occupational health and safety

The activity is disabled

scorm

II Module - Labour Low

The activity is disabled

scorm

III Module - Ergonomics of the working environment

The activity is disabled

scorm

IV Module - Harmul and noxious factors at work and occupational risk assessment

The activity is disabled

scorm

V Module - Modern organizational-technical solutions affecting OHS requirements

The activity is disabled

scorm

VI Module - Accidents and occupational diseases

The activity is disabled

scorm

VII Module - First Aid

The activity is disabled

scorm

VIII Module - Fire Protection

The activity is disabled

Test exam
  • Number of questions: 15
  • Single approach
  • Questions in the exam are single-choice

exam

Test exam

Number of questions: 15

The activity is disabled